Možnosti vytápění venkovského domu: přehled populárních topných systémů, odborné poradenství

Nejnovější technologický vývoj umožňuje lidem zvolit optimální variantu vytápění venkovského domu - od kotlů na tuhá paliva až po ultra moderní infračervené výrobky a tepelná čerpadla. Levnější zdroj je hlavní plyn, ale zdaleka není možné takový systém připojit. Především je nutné podrobně studovat typy a náklady alternativního paliva a vlastnosti nejnovějších systémů.

Obsah
  1. Základní aspekty
  2. Odrůdy systémů
  3. Vlastnosti tuhých paliv
  4. Agregáty kapalných paliv
  5. Elektrické topení
  6. Topení plynem
  7. Inovační způsob
  8. Odborné poradenství

Hlavní aspekty

V klimatických podmínkách Ruska můžete využít několik možností vytápění venkovského domu.Populární jsou tyto druhy paliv:

  • benzín nebo motorová nafta;
  • elektrická energie odvozená ze sítě, slunce nebo větru;
  • tuhá paliva - palivové dřevo a uhlí;
  • balón nebo hlavní plyn;
  • geotermální energie.

Každý z výše popsaných druhů má určité výhody a nevýhody. Při volbě typu topného systému je nutné vzít v úvahu množství peněz, které rodina může vynaložit na provoz a nákup systému, dostupnost palivových zdrojů a možnost kombinovat různé druhy paliv.

Úspory na kvalifikovaných odbornících mohou způsobit poruchy systému. Kvůli tomu velmiJe důležité pečlivě spočítat vše, sestavit projekt kompetentně a svěřit instalaci mistrům.

Při projektování zohlednitcelkovou plochu vytápěných místností, výkon kotle a možné tepelné ztráty. Kromě toho konstruktéři vypočítávají požadovaný počet radiátorů v každé místnosti a délku trubek. Velký význam má materiál, ze kterého jsou stěny zhotoveny, stejně jako počet okenních a dveřních otvorů.

Tyto výpočty přispějí k řádnému vynakládání finančních prostředků a v budoucnu sníží náklady na údržbu topného systému. Kromě vytápění je možné připojit ohřev vody.

V procesu navrhování projektů je důležité zohlednit klima v regionu. Například v podmínkách severních zeměpisných šířek bude zařízení na kapalné palivo neúčinné, protože zdroj paliva ztratí svou schopnost vznítit se při teplotě -30 ° C.

Výběr topného systému //FORUMHOUSE

LININGRADKA! Nejspolehlivější systém vytápění

Různé systémy

\ t

Než si vyberete konkrétní možnost vytápění pro domácnost, musíte najít odpovědi na řadu důležitých otázek.Některé z nich:

  • Nejvhodnější druh paliva v regionu bydliště.
  • Množství tepelné energie, které bude zapotřebí k vytápění domu.
  • Je možné napojení na hlavní plynovod.
  • Bude k dispozici dostatek elektrické sítě pro připojení topných zařízení.

Vlastnosti tuhých paliv

\ t

Použití uhlí nebo dřeva pro dnešekden je zastaralý. Ačkoli mnoho lidí je připraveno argumentovat s podobnými obviněními. V případě, že se dům nachází v těžko přístupných dopravních prostředcích, neexistuje alternativa k tomuto typu vytápění.

Elektrické vedení nemusí splňovat potřebnou zátěž, hlavní plynovod chybí a je obtížné dodávat kapalné palivo nebo plyn do válců. V takové situaci je přípustné používat pouze peci na dřevo. Samozřejmě, že není schopen se utopit automaticky, ale vytápět místnost může i v divokém chladu.

Je třeba poznamenat, ženáklady na tuhá paliva jsou téměř dvakrát nižší než náklady na plyn . Nejběžnější variantou dřevěné konstrukce je trouba s vodním okruhem. Existuje několik možností pro ohřev vody v venkovském domě: pomocí jednoho nebo dvou-trubkového systému (pokud mluvíte o klasické troubě), stejně jako radiátory nebo kotle.

V lesích je dřevo velmi levné. Totéž lze říci o regionech, ve kterých se těžební průmysl uhlí rozvíjí. Palivové dřevo a uhelný kámen - nejdostupnější způsob, jak vytápět venkovský dům. Tento systém mářadu nepopiratelných výhod:

  • Kotle na tuhá paliva mohou pracovat současně na palivovém a palivovém dříví.
  • Snadná instalace a provoz ohřevu vody z pece na dřevo.
  • Nákladová efektivnost. Cena 1 m3 palivového dřeva se pohybuje v rozmezí 1000 rublů a více, tuna uhlí stojí 5 tisíc rublů.
  • Schopnost používat různé druhy paliv - pelety, palivové dřevo, uhlí nebo hnůj.
  • Samostatný provoz.

Vytápění pecí, stejně jako jakýkoli jiný systém vytápění, má řadu nedostatků.Mezi nimi:

  • Účinnost kotlů provozovaných na tuhá paliva nepřesahuje 70%.
  • V procesu práce vzniká kouř, saze a saze.
  • Je zapotřebí stálého dohledu a pravidelného doplňování zdrojů.

Náklady na pevné kotle se pohybují od 30 do 70 tisíc rublů. Produktivita těchto zařízení je dostačující pro vytápění objektu o rozloze 100-150 m2.

Je nezbytné přidávat palivo do klasické pece jednou za 5-8 hodin. Moderní pyrolýzní jednotky mohou pracovat nepřetržitě po dobu 12 hodin.

Agregáty kapalných paliv

\ t

V takových zařízeních lze jako palivo použít petrolej, vyhořelý olej, benzín nebo motorovou naftu. Cvičení jsou často používána majiteli garáží. Malý design pece na takovém zdroji může místnost dostatečně zahřát.

Tento druh bydlení není vhodný pro obytné budovy. To je způsobeno tím, že během provozu kotle je olejovité saze, což je téměř nemožné se zbavit.

Výhody systému:

  • Dostupnost paliva.
  • Vysoká míra účinnosti - nejméně 95%.
  • Pracuje automaticky s minimální účastí lidí.
  • Autonomie systému.

Samozřejmě existuje řada určitých nedostatků.Některé z nich:

  • Vysoká cena pohonných hmot.
  • Krátká životnost zařízení. To je způsobeno tím, že během procesu vzniká oxidacesíry
  • Náklady na kotel a jeho části - cena nízkoenergetické jednotky začíná od 40 tisíc rublů.
  • Nezbytnost instalace specializovaných agregátů pro skladování paliva.

Elektrické topení

Všechny elektrické navíječe lze rozdělit na elektronické a indukční jednotky. V případě, že je v systému vodní okruh, jsou nejlepší volbou elektrodové struktury. Mají vysoké výkonnostní ukazatele. Je však důležité poznamenat, že indukční jednotky jsou bezpečnější.

Dnes lze ve specializovaných prodejnách zakoupit další typy topných zařízení. Nejprve hovoříme o inovativních infračervených systémech. Patří mezi ně lamelární panely a teplé podlahy.

Tyto návrhy vyzařují infračervené vlny, které činí místnost teplou a dobře zahřátou. Je třeba poznamenat, že energie vln není zahřívána proudem vzduchu a vnitřními předměty uvnitř. Pak ten druhý přivádí vzduch do vzduchu.

Dalším typem účinných a vysoce kvalitních topných těles jsou elektrické konvektory. Jsou to tiché ventilátory, poháněné množstvím vzduchu skrze prvky topení. Výkon moderních konvektorových baterií může ohřát poměrně velké plochy.Hlavní výhody těchto systémů jsou:

  • Relativně nízká cena.
  • Mobilita - návrh lze podle potřeby snadno přeskupit.
  • Dostupnost zdroje energie.
  • Snadná instalace.
  • Velká hodnota účinnosti.
  • Vysokorychlostní vytápění místností.

mínusTam je vysoká cena za elektřinu. Další významnou nevýhodou je, že takový topný systém závisí přímo na síti. Takže pokud není elektřina, topení nefunguje.

Pokud uvažujete o možnostech vytápění venkovského domu, nemůžeme se zmínit o jednom z nejinovativnějších designů - topné vložky. Tyto výrobky mohou vytápět místnost ne méně účinně než běžné baterie.

Teplo ze země. Program "Zázrak technologie" do kanálu NTV

Vytápění plynem

Pokud není uvažováno s pevným palivem, je vytápění venkovského domu optimální a nejdostupnější variantou pro plynové vytápění. K dnešnímu dni je plyn k dispozici 67% ruské populace. Tam, kde jsou síťové linky, již delší dobu nepoužívají jiné typy topných systémů.

Pro toto levné palivo nemusíte vytvářet speciální sklad, neprodleně monitorovat topný systém nebo dodávat zásoby. Cena za kotel začíná od 20 tisíc rublů.

Pokud z nějakého důvodu není hlavní plynovod k dispozici, lze použít alternativní možnosti. Například připojte válce k kotli nebo nainstalujte plynový zásobník. Ten je systém, který má zásobní nádrž pro zkapalněnou ropu. Doplnění zásob paliva se provádí pomocí speciálních strojů.

Taková varianta je zcela autonomní a závisí pouze na možnosti naplnění nádrže plynem. Tento zdroj bude o něco dražší než kmen. Inplynové vytápění má mnoho výhod.Mezi nimi :

  • Není nutné přísně kontrolovat systém, jednotky pracují v automatickém režimu.
  • Je možné přesně nastavit teplotní indexy.
  • Nákladová efektivnost. To je způsobeno nízkou cenou paliva.
  • Dlouhá životnost zařízení.

Je třeba poznamenat, že existuje riziko otravy plynem. Kromě toho nemůžete systém instalovat sami.

Plynové topení - nejšetrnější způsob vytápění domu. Pokoje nebudou mít saze nebo cizí pachy.

Inovativní způsob

Pro dnešek existuje varianta moderního vytápění venkovského domu. Pro ohřev se používá tepelná energie. Princip fungování takového systému se podobá chladničce.

Tyto návrhy jsou zcela autonomní a mohou nejen provádět vytápění obydlí v zimě, ale také v létě strávit chlazení. Systém má řadu výhod. Některé z nich:

  • Volný zdroj tepla v neomezeném množství.
  • Schopnost nejen ohřívat, ale také chladit dům.
  • Tepelné zařízení lze použít v kterékoli oblasti země.
  • Bezpečnost životního prostředí, nedostatek faktorů poškozujících lidské zdraví.

Jedinou nevýhodou je vysoká cena za tento návrh a jeho instalaci. Náklady začínají od 200 tisíc rublů, proto se takové pořízení bude platit po dlouhou dobu.

Je důležité poznamenat, že obyvatelé evropských zemí dnesaktivně využívají tepelné systémy. Nyní je asi 70% západoevropských domů vybaveno podobnými jednotkami.

Odborné poradenství

Zkušení mistři doporučují, aby byla při instalaci topných systémů dodržována určitá pravidla.Někteří z nich:

  • Instalace systému by měla začít instalací kotle. Pro něj budete potřebovat speciální betonový podstavec, ne menší než 5 cm na výšku, místo toho můžete použít železné plechy.
  • Připojovací body ventilačního systému s komínem musí být dobře utěsněny.
  • Místnost, ve které se nachází kotel, musí být vybavena dodatečným větráním. Systém vyžaduje přítomnost nejen přirozeného, ​​ale i nuceného přívodu vzduchu.
  • Pro monitorování teplotních indexů je nezbytné mít k dispozici teploměr.
  • Při pokládání topného systému dbejte na to, aby se potrubí nedostalo do kontaktu s elektrickým vedením. Kromě toho by neměly procházet nosnými konstrukcemi.
  • Teplotní indexy kotle na tuhá paliva mohou být 100 nebo více stupňů. Proto musí být k instalaci systému použity kovové trubky.
  • Počáteční spuštění nového topného systému se doporučuje za přítomnosti kvalifikovaného odborníka. V opačném případě může dojít k chybám, v důsledku čehož je majiteli odepřen záruční servis kotle.
  • Během počátečního spuštění by měly být uvolněny přebytky vzduchu ze systému. Možná je třeba postup zopakovat.

Existuje několik variant systémů vytápění venkovských domů. Nejvíce prostředků rozpočtu je uhlí a plyn. Kromě toho můžete instalovat geotermální systém, ale takové výdaje dnes nemohou dovolit každý průměrný Rus.

Nejlepší systém vytápění pro soukromý dům!

Finský způsob vytápění domu.